THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

THÔNG TƯ HƯỚNG DÂN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 157/2015/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Từ 01/01/2015 Thay đổi một số quy định mới về xin visa, gia hạn visa, thẻ tạm trú

CHUYÊN GIA KHCN LÀM VIỆC Ở VIỆT NAM DƯỚI 30 NGÀY KHÔNG PHẢI XIN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG

Giảm thời gian cấp giấy phép xuất nhập cảnh còn 05 ngày

Hồ sơ làm visa 1 năm cho người nước ngoài