Ngưng hiệu lực quy định: Ghi thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ

Thêm trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Bổ sung trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản (điểm nhấn của nghị định 76/2015 tiếp theo)

Những điểm nhấn của Nghị Định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 (Nghị Định 76) quy định chi tiết thi hành Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Mới

Những điểm mới và lưu ý trong Lật kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực ngày 01/07/2015

Những sửa đổi trong luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Tư vấn trình tự thủ tục xin cấp sổ đỏ và sang tên sổ đỏ