Thông tư 157/2015/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Tin khác