Hỏi đáp

Giấy phép đăng ký kinh doanh và giá dịch vụ? - なかせ日本語学園

Điều kiện và quy trình để xin giấy phép xuất khẩu lao động:

1.Điều kiện thành lập:  - Giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch Đầu tư (Hoặc Bộ kế hoạch đầu tư cấp) có ngành nghề kinh doanh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- Phải Là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam;.
- Phải có mức vốn pháp định là 5 tỷ đồng Việt Nam; .
- Phải có số tiền ký quỹ là 01 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;
-  Đầy đủ số lượng cán bộ nhân viên chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 
- Trình độ lãnh đạo điều hành công ty phải có trình độ từ đại học trở lên và phải có ít nhất là ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;
2. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp giấy phép
1. Đơn xin đề  nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
2.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(bản sao + công chứng)
3. Lập đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
4. Đầy đủ số lượng cán bộ nhân viên chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
5. Trình độ lãnh đạo điều hành công ty phải có trình độ từ đại học trở lên và phải có ít nhất là ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;
6. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định . Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:
a. Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp tư nhân.
b. Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
c. Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp.
=> Dưới đây là quy trình và điều kiện ngoài ra trong hồ sơ công ty phải chứng minh rất nhiều. Quy định theo luật là trong vòng 30 ngày bộ lao động động sẽ phải trình các cơ quan sau để xem xét nhưng thông thường thì thời gian sẽ mất rất  lâu ít nhất là ở cục quản lý lao động ngoài nước họ giữ để xem, kiểm tra yêu cầu bổ sung, sửa chữa đã vài tháng rồi. 

 


LIÊN HỆ: CÔNG TY LUẬT HPVN

Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@hpvn-law.com hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 0901.396.555.