Hỏi đáp

anh ơi anh co thể cho em xin thông tin về gười sáng lập công ty HPVN- Law và các quy định, vốn điều lệ của công ty đc không ạ? em đang có 1 số tài liệu báo cáo cần có những thông tin này ạ - Thiệu ĐẶng